GENERAL

Prezenții termeni și prezentele condiții prevăd condițiile în care se poate realiza accesul la site , aplicatiile mobile si aplicatiile web și conținutul acestora, precum și metodele și condițiile de vânzare-cumpărare și livrare a produselor comercializate de către Spark IT Solutions SRL.

www.my-car.co este un site web de informare și promovare a aplicației mobile MyCar Assistant, disponibilă pe dispozitivele iOS si Android sau Web. Informațiile prezente pe site sunt de interes general, puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit.

Prin Utilizator se înțelege persoana ce accesează, vizitează sau vizualizează conținutul site-ului sau accesează serviciile oferite de către Spark IT Solutions SRL.

PREZENTARE

Prezentul site cuprinde: texte, poze, baze de date, servicii, logo-uri, orice fel de informații, reclame, etc și constituie “conținutul” site-ului www.my-car.co.

Domeniul

Orice persoană care accesează acest site sau aplicatie dezvoltata de catre Spark IT Solutions va trebui să citească acești Termeni și Condiții prezentați în continuare, înainte de accesarea site-ului sau a aplicatiilor. Parcurgerea și utilizarea site-ului www.my-car.co reprezintă acceptarea fără limitări sau rezerve de către Dumneavoastră a prezentilor termeni și condiții. Spark IT Solutions își rezervă dreptul, pe bază unilaterală, de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime acești termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe www.my-car.co.

Utilizatorul sau membrul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile, care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri sunt aplicabili termenii și condițiile valabile la momentul apariției neînțelegerii între părți, respectiv la data notificării neînțelegerii de către utilizator sau membru, în scris, către Spark IT Solutions SRL.

Prin accesarea siteului si a aplicatiilor mai sus mentionate, conținutului sau serviciilor – utilizatorul sau membrul își asumă răspunderea pentru orice daune materiale, intelectuale sau de orice altă natură produse de SparkIT Solutions SRL acestuia sau oricărui terț contractat al  Spark IT Solutions SRL prin utilizarea/accesarea neconformă a siteului, a aplicatiilor, a conținutului sau a serviciilor.

Spark IT Solutions SRL nu poate fi trasă la răspundere de către un utilizator sau membru care utilizează site-ul, aplicatiile sau conținutul, cu nerespectarea prezenților termeni și prezentelor condiții.

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conținut al acestui site (date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date) este proprietatea Spark IT Solutions SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare.

Conținutul site-ului www.my-car.co și al aplicațiilor mobile sau web MyCar  Assistant nu pot fi reproduse, modificate, transferate, distribuite, republicate, copiate sau transmise în orice formă, incluzând forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților Spark IT  Solutions SRL.

Orice conținut al site-ului sau aplicatiilor mobile sau web la care utilizatorul, membrul sau clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezenților termeni și prezentelor condiții.

Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții termeni și prezentele condiții sau de un alt acord de utilizare, în cazul în care acesta există.

INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Societatea Spark IT Solutions SRL este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în condiţiile Legii nr.677/2003, sub numărul  2447.

Completarea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres și neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contactării, transmiterii de mesaje, întocmirea de rapoarte. Utilizatorul are obligația de a completa corect datele. Spark IT Solutions SRL nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate prin intermediul formularului de înscriere sau a aplicațiilor mobile si web.

Completarea FORMULARULUI DE CERERE OFERTĂ va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres și neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contactării, transmiterii de mesaje, întocmirea de rapoarte. Utilizatorul are obligația de a completa corect câmpurile formularului, în conformitate cu realitatea. Spark IT Solutions SRL nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate prin intermediul formularului de cerere ofertă. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizați.

Prin citirea prezenților termeni şi condiţii precum și prin crearea unui Cont ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa de contact a Spark IT Solutions SRL sau prin trimiterea unui mail pe adresa de contact menționată în cadrul acestui site. Ștergerea datelor se poate realiza si direct de catre utilizator prin intermediul contului sau in cadrul aplicațiilor deținute de Spark IT Solutions.

Spark IT Solutions SRL poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul la Site si la aplicațiile mobile si web si care pot fi folosite de către Spark IT Solutions SRL pentru a îmbunătăți serviciile oferite utilizatorilor sau membrilor, sau cu scop statistic.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii “Contact” din site. Termenii și condițiile de utilizare ale site-ului sunt guvernate și interpretate conform Legilor din România

COMUNICARE

Prin acceptarea termenilor si conditiilor, utilizatrul/vizitatorul isi exprima acordul pentru folosirea adresei de email in scopuri de comunicare directa pentru promovarea serviciilor oferite de Spark IT Solutions. Utilizatorul are optiunea de a respinge aceste comunicari in mod gratuit prin setarea corespunzatoare a canalelor de comunicare din sectiunea Profil a contului sau prin butonul “Dezabonare” prezent in fiecare email promotional.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Societatea Spark IT Solutions SRL nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Societatea Spark IT Solutions SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din: – utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului sau a aplicațiilor mobile deținute; – acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; – declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului; – orice altă problemă legată de serviciile site-ului. Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de email contact@my-car.co. Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Societatea Spark IT Solutions SRL nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său din site sau aplicațiile mobile deținute.

ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, aplicațiile mobile sau aplicația web, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele: – utilizarea site-ului, aplicațiile mobile sau aplicația web se face pe propria răspundere; Societatea Spark IT Solutions SRL se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop. Societatea Spark IT Solutions SRL nu oferă nicio garanție că: – informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră; – serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; – rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere; – calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele; – orice eroare de program va fi corectată. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.my-car.co nu necesită o autorizație prealabilă în scris de la societatea Spark IT Solutions SRL. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, nu trebuie să contactați responsabilul site-ului www.my-car.co.

LITIGII

Prezenții Termeni și prezentele condiții, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni și condiții sau din accesarea/funcționarea/disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Termenilor și condițiilor, precum și a site-ului este limba română.

Orice dispută care ar putea sa apară între utilizator/membru şi Spark IT Solutions SRL se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanțele competente din România, de la sediul Spark IT Solutions SRL, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Prin accesarea lor, utilizatorul/membrul al site-ului www.my-car.co, al aplicațiilor mobile sau al aplicației web confirmă că a citit și a acceptat în mod expres toate clauzele prezenților termeni și prezentelor condiții. Utilizarea site-ului de către membru sau client implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

  • Operator date cu caracter personal: 2447